วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Focus 12-13 มิถุนายน 2553

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข
Sc Plaza Thailand Championship Dog Show 2010
เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้า เอส.ซี. พลาซ่า

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Focus 29-30 พฤษภาคม 2553

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข Ratchaburi Open Dog Show 2010
เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553 จัดขึ้นที่ จ.ราชบุรี