วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Fucus 5 - 6 ธันวาคม 52

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข BGCT All Breed Championship Dog Show 2009
เมื่อวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2552 จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Fucus 21-22 พฤศจิกายน 52

Fucus เที่ยวงานประกวดสุนัข Tang Hua Seng Thailand Championship Dog Show 2009
เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศูนย์การค้า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี