วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

Focus 20-21 กุมภาพันธ์ 2553

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข Lover Dog Festival Feb 2010
เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 จัดขึ้นที่ Sc Plaza