วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

Fucus 16 - 17 มกราคม 53

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข ANF Champion of Champions Dog Show 2010
เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2553 จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

Fucus 18 - 20 ธันวาคม 52

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข Thailand Grand Pet Show 2009
เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2552 จัดขึ้นที่ The Rose Garden สวนสามพราน
จ.นครปฐม