วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Fucus 7-8 พฤศจิกายน 52

Fucus เที่ยวงานประกวดสุนัข Central Pet Fest 2009
เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ที่ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลบางนา

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Fucus 24-25 ตุลาคม 52

Fucus เที่ยวงานประกวดสุนัข Bangkok Grand Doog Show
เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2552 ที่ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์บางกะปิ