วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Focus 10-11 ต.ค.52

Fucus เที่ยวงานประกวดสุนัข SPORT AND SERVICE DOG CLUB PET EXPO
เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552 ที่ ศูนย์การค้า เอส.ซีพลาซ่า

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Fucus 26-27 ก.ย.52

Fucus เที่ยวงานประกวดสุนัข Central Toy Dog Championship Dog Show
เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2552 ที่ เซ็นทรัลบางนา
Fucus 12-13 ก.ย. 52

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข
The Mall Toy Dog Show 2009
เมื่อวันที่ 12 - 13 ก.ย. 52 เดอะมอลล์งามวงศ์วานFucus สิงหาคม 52

Fucus เดือนสิงหาคม 2552