วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Focus 12-13 มิถุนายน 2553

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข
Sc Plaza Thailand Championship Dog Show 2010
เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2553 จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้า เอส.ซี. พลาซ่า

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Focus 29-30 พฤษภาคม 2553

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข Ratchaburi Open Dog Show 2010
เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553 จัดขึ้นที่ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

Focus 27-28 มีนาคม 2553

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข The Mall Toy Dog 2010

เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 จัดขึ้นที่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

Focus 20-21 กุมภาพันธ์ 2553

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข Lover Dog Festival Feb 2010
เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 จัดขึ้นที่ Sc Plaza

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

Fucus 16 - 17 มกราคม 53

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข ANF Champion of Champions Dog Show 2010
เมื่อวันที่ 16 - 17 มกราคม 2553 จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

Fucus 18 - 20 ธันวาคม 52

Focus เที่ยวงานประกวดสุนัข Thailand Grand Pet Show 2009
เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2552 จัดขึ้นที่ The Rose Garden สวนสามพราน
จ.นครปฐม